Tuesday, November 20, 2012

INFORMASI NEGARA - NEGARA DI NARUTO

  No comments

1. Konohagakure
Negara : Negara Api
Desa    : Desa Konohagakure
Pemimpin : Hogake
Shinobi : Ninja Daun / Ninja Api / Ninja Konoha
Sekutu : Negara Angin (Sunagakure)


2. Sunagakure

Negara : Negara Angin
Desa    : Sunagakure / Desa Lindungan Pasir
Pemimpin : Kazekage
Shinobi : Ninja Pasir
Sekutu : Negara Api (Konohagakure)


3. Kirigakure

Negara : Negara Air
Desa    : Kirigakure / Desa Lindungan Kabut
Pemimpin : Mizukage
Shinobi : Ninja Air


4. Komugakure

Negara : Negara Petir
Desa    : Komugakure / Desa Lindungan Awan
Pemimpin : Raikage
Shinobi : Ninja Petir


5. Iwagakure

Negara : Negara Tanah
Desa    : Iwagakure / Desa Batu
Pemimpin : Tsucikage
Shinobi : Ninja Batu / Ninja Bumi / Ninja Tanah


6. Amegakure

Negara : -
Desa    : Amegakure / Desa Hujan
Pemimpin : -
Shinobi : Ninja Hujan


7. Otogakure
                                      Berkas:Simbol Otogakure.png

Negara : -
Desa    : Otogakure / Desa Lindungan Bunyi
Pemimpin : -
Shinobi : Ninja Bunyi


8. Hoshigakure
                           Berkas:Simbol Hoshigakure.png

Negara : -
Desa    : Hoshigakure
Pemimpin : -
Shinobi : Ninja Bintang


8. Takigakure
                                      Berkas:Simbol Takigakure.png

Negara : -
Desa    : Takigakure
Pemimpin : -
Shinobi : Ninja Angin


9. Kusagakure
                                    Berkas:Simbol Kusagakure.png

Negara : -
Desa    : Kusagakure
Pemimpin : -
Shinobi : Ninja Rumput


10. Yukigakure
                                    Berkas:Simbol Yukigakure.png

Negara : -
Desa    : Yukigakure / Desa Lindungan Salju
Pemimpin : -
Shinobi : Ninja salju

No comments :

Post a Comment